среда, 24 февраля 2016 г.

25.02.2016 Բնագիտությունից միջանկյալ ստուգարք:

1).Որ շարքում է գրված միայն Ֆիզիկական մարմիններ?
 Պատ; բ). սեղան,գրիչ,տետր,մատանի:

2).Որ շարքում է գրված Ֆոսֆոր,թթվածին,ածխածին,երկաթ և ազոտ քիմիական տարրերի նշանները?
Պատ; գ). P,O,C,Fe,N:

3).Որ տարրական մասնիկներից է կազմված ատոմը?
Պատ; գ). պրոտոններից,էլեկտրոններից և նեյտրոններից:

4).Թվարկված երևույթներից որը ֆիզիկական չէ?
Պատ; բ). փայտի այրումը:

5).Որ մարմինը չի կարելի պատրաստել փայտանյութից?
Պատ; գ). մեքենայի շարժիչը:

6).Նշված նյութերից որ նյութն է սենյակային ջերմաստիճանում գտնվում հեղուկ վիճակում?
Պատ; բ). սնդիկը:

7).Նշված երևույթներից որն է ֆիզիկական?
Պատ; ա). ժանգի մաքրումը զմռնիտի թղթով:

8).Ֆիզիկական երևույթների դեպքում նյութի նշված հատկություններից որը չի ենթարկվում փոփոխության?
Պատ; ա). արեգատային վիճակը:

9).Թվարկված հատկություններից որն է ընդհանուր կերակրի աղի և երկաթի խարտուքի համար?
Պատ; ա). արեգատային վիճակը:

10).Նշվածներից որ նյութն է օրգանական?
Պատ; գ). շաքարավազը:

11).Իչքան է ոսկու ձուլակտորի զանգվածը, որի ծավալը 2սմ խորանարդ է, եթե ոսկու խտությունը 19,3գ/սմ խորանարդ է?
Պատ; ա). 38,6գ:

12).Ինչպիսի երթույթ է ծիածանը Ֆիզիկական թե Քիմիական?
Պատ; Ֆիզիկական:

13).Ինչպիսի վիճակում կարող է գտնվել սնդիկը՛ պինդ հեղուկ գազային?
Պատ; դ). բոլոր երեք վիճակներում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий